Selecteer een pagina

PRIVACY POLICY

 

Dit is de privacy policy van Slvrbck. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe wij aan de gegevens komen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De informatie die wij over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Het kan dan gaan om gegevens zoals NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Slvrbck verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren
  2. Om u te informeren over het verloop van uw bestelling
  3. Om de website en bijbehorende technologieën te beveiligen, te onderhouden en te optimaliseren

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Slvrbck daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Gebruik van cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Slvrbck gebruikt bijvoorbeeld cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelwagen heeft liggen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt.

Social media buttons
Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Slvrbck bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Beveiliging
Slvrbck heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Websites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Slvrbck kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, correctie en recht van verzet
U kunt bij ons een verzoek indienen voor inzage tot uw gegevens of tot wijziging van uw gegevens indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. In alle gevallen kunt u een e-mail sturen naar info@slvrbck.nl.

Wijzigingen
Slvrbck blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Slvrbck adviseert u dan ook deze privacy policy regelmatig te raadplegen.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze privacy policy, dan kunt u contact met Slvrbck opnemen door een e-mail te sturen naar info@slvrbck.nl

Slvrbck hanteert het volgende privacy- en cookiebeleid met betrekking tot het gebruik van zijn websites Slvrbck.nl

Algemeen

Slvrbck gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Slvrbck stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Slvrbck registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Cookies

Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat in uw browser wordt geplaatst en dat wordt uitgelezen om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. We plaatsen zelf cookies en Google doet dat via de diensten van Google die we in onze websites hebben geïntegreerd.

Onderaan de voorwaarden kunt u uw voorkeur voor cookies aanpassen.

Cookies van Slvrbck

Ten behoeve van het vertonen van advertenties op websites van Slvrbck worden cookies in uw browser geplaatst op het domein Slvrbck.nl. Deze cookies dienen uitsluitend om ervoor te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

Onze websites plaatsen cookies om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan en voor het functioneren van onze website. Zo zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft.

Met deze cookies volgen wij niet uw surfgedrag (‘tracking’) en registreren wij geen persoonsgegevens. Wij gebruiken cookies niet om gegevens of handelingen op verschillende websites/domeinen met elkaar in verband te brengen.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van deze cookies.

Cookies van Google

Op Slvrbck.nl staan advertenties via het advertentienetwerk van Google (ook bekend onder de namen Adwords, Adsense, Display Network). Met deze advertenties kunnen wij het gebruik van onze site voor jou gratis houden. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om het verkeer naar onze websites te analyseren en Google Custom Search om onze websites voor u doorzoekbaar te maken.

Deze diensten van Google plaatsen cookies in uw browser en versturen gegevens naar Google. Meer hierover kunt u lezen in Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites van Slvrbck gebruikt. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies weigeren

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Slvrbck en door advertentienetwerken waaraan Slvrbck deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Slvrbck worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Slvrbck (zoals een leerarrangement met toegang tot een elektronische leeromgeving, een training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Slvrbck die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.

Slvrbck stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Indien Slvrbck vermoeden doet van misbruik zal aangifte worden gedaan.

Data opvragen

U kunt uw gegevens opvragen en inkijken op deze pagina. Op deze pagina kunt u zien welke persoonsgegevens Slvrbck heeft opgeslagen van u. Indien u uw gegevens wilt verwijderen of wijzigen dient u via e-mail of telefonisch contact op te nemen met Slvrbck.

Schriftelijk verzoek richten aan Slvrbck

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Slvrbck , dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Slvrbck .

[cookie_declaration]

Advertentie

Facebook